TARIM GAZETECİLERİ VE YAZARLARI DERNEĞİ (TAGYAD) OLAĞAN GENEL KURUL İLANI…

TAGYAD

Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) Olağan Genel Kurulu 28 Aralık 2019 Cuma günü Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), Karanfil Sok. No. 28/18, Kızılay, Ankara’da toplanacaktır. Çoğunluklu olarak saat 13.30’da gerçekleşecek Genel Kurulumuza üyelerimiz ve tüm tarım dostları davetlidir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul 4 Ocak 2020 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Gündem

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  2. Divan teşekkülü ve yetkilendirme
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması
  4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi
  5. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
  6. Dilek ve temenniler
  7. Kapanış

Saygılarımızla…

Cengiz Bostancı

TAGYAD Yönetim Kurulu Üyesi