BASIN BÜLTENİ: KARPUZ AĞAÇTA YETİŞMİYOR!

TAGYAD


“Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18 Temmuz 2020 günü Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak söz konusu Yönetmelik, bugüne kadar mevcut sistem içerisinde karşılaşılan sorunların çözümü yerine, tam aksine yeni bir kargaşaya yol açtı. Çünkü, Orman Mühendisleri Odası’nın açtığı dava sonucu, eczacı, kimyager, kimya mühendislerinden sonra orman mühendislerine de sınav hakkı verildi.

Oysa tarım ilaçları, uzman tavsiyesine göre kullanılmadığında, özellikle insan ve çevre sağlığı açısından büyük tehlike arz etmektedir. Zirai ilaç satış yetkisinin bu alanda eğitim almamış kişilere verilmesi, sürdürülebilir tarım, üretici, uygulayıcı ve tüketici için ciddi tehdit oluşturacaktır.

Araziyi gezen, ilacı, gübreyi, tohumu bilen, bitkinin fizyolojisine hâkim, hastalığı, zararlıyı tanıyan ve bu alanda 4 yıl eğitim alarak uzmanlaşan kişi Ziraat Mühendisidir.

Zirai ilaçların satış yetkisinin farklı meslek kollarına verilmesi, yıllarını tarıma adayan meslektaşlarımıza yapılan büyük bir haksızlıktır, meslek gaspıdır. Bu işi herkesin yapabileceği algısı yaratılarak ziraat mühendisliği mesleğinin itibarsızlaştırılmasıdır.
Son sözümüz, bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur…
Buket SAKMANLI APAYDIN
ZİRAAT MÜHENDİSİ
TAGYAD Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter